REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Považskej Bystrici
Slovenských partizánov 1130/50
017 01 Považská Bystrica

pb.ruvz@uvzsr.sk

Tel.: 042/4450211

Informácie v súvislosti s ochorením COVID-19

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 11:00  12:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 11:00  12:00 - 14:00
Streda 8:00 - 11:00  12:00 - 14:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00  12:00 - 13:00

Mimo úradných hodín môžete s nami komunikovať e-mailom, telefonicky alebo cez ÚPVS


Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19
ÚVZ SR: aktuálne platné opatrenia v súvislosti s COVID-19

ŽIADOSTI, OZNÁMENIA, TLAČIVÁ, DOKUMENTY, POSTUPY
VZORY PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV

Register ponúkaného majetku štátu
Portál otvorených dát RÚVZ Považská Bystrica
Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávky, faktúry
Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
Výročné správy
Cenník poskytovaných služieb